Styrelsen

Här hittar du alla kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar. Vet du inte vem du ska kontakta för ditt ärende, maila info@ofsthlm.se för vägledning. 

Ordförande

Jag jobbar främst med utbildningsfrågor och ser till att föreningsarbetet ständigt utvecklas för att skapa det bästa för våra medlemmar. Kontakta mig om du har frågor.

Vice ordförande

Förutom utbildningsfrågor är ett av mina större uppgifter att arrangera det årliga kollot. Hör av dig till mig med dina funderingar!

JESPER RUDA

IDA DAHLGREN

Utskottsordföranden

AMER AL-KHAYYAT

Ordförande
Informationsutskottet

Jag vägleder dig i ditt ärende om du har svårt att hitta rätt kontaktperson. Dessutom svarar jag på alla dina frågor om föreningen. 

SIRI DURGÉ

Ordförande
Näringslivsutskottet

Är du intresserad av att nå ut med ditt företag till studenterna? Skicka iväg ett mail så diskuterar vi ett möjligt samarbete.

MEHRAD MOHAMMADI

Ordförande
Idrottsutskottet

Som ordförande för Idrottsutskottet anordnar jag, tillsammans med mitt kära utskott, skidresa, idrottsdagar, spelkvällar, samt har hand om vårt korpenlag, Käftis HC United. Idrottsutskottets främsta syfte är att främja det studiesociala för alla våra medlemmar

MIKA SELLBOM

Ordförande
Internationella utskottet

Har du frågor, funderingar eller synpunkter som berör internationalisering och utbyten? Dela med dig av dem till mig!

AGNE KVEDARAITE

Ordförande
Utbildningsutskottet

Utbildningsfrågor är mitt ansvarsområde No.1. Tveka inte att höra av dig om du har förslag på förbättringar eller andra synpunkter som rör din utbildning. Förutom det ansvarar jag även för studentrepresentation inom KI.

ISSA KHOORI

Ordförande
Programutskottet

Min huvudsakliga uppgift som ordförande för Programutskottet är att ansvara för alkoholhanteringen och anordna alla sittningar och pubar i skolan. Genom att styra olika festliga aktiviteter och evenemang så ser jag till, tillsammans med mina utskottsmedlemmar, att alla OF-medlemmar har möjlighet till att festa och ha det roligt vid sidan av sina studier.

Övriga styrelsemedlemmar

SOFIANE ABIJOMAH

Medlemsansvarig/
Tandläkarstudentrepresentant

Jag arbetar med medlemsfrågor som rör exempelvis mecenatkort, absolut inte parkeringstillstånd och adressändring.

MARDAN

Tandhygieniststudentrepresentant

Jag är tandhygieniststudenternas röst i styrelsen. Har du funderingar som du vill att jag lyfter fram, tveka inte att höra av dig.

SARA SELMAN

Ekonomiansvarig

Jag är ansvarig för ekonomin och posten. Har du frågor som rör fakturor eller post, kontakta mig.