Odontologiska föreningen

Odontologiska Föreningen är en av Sveriges äldsta studentföreningar och stiftades redan 1888. OF är den kår som tandhygienist- och tandläkarstudenter är 
medlemmar i under sin tid på KI. 

 

Kåren finns representerad i en mängd styrelser och organ på och utanför skolan och har då som uppgift att föra medlemmarnas talan och bevaka deras intressen. Förutom studiebevakning arrangerar också kåren olika evenemang såsom fester  och idrottsdagar. 
 

Som medlem kan du engagera dig i utskott, grupper eller som studentrepresentant. Totalt finns 6 stycken utskott som täcker olika områden, så du kan själv gå med i de du tycker verkar intressanta. Vi lovar att det finns något för alla.

Som studentrepresentant kan du sitta som studenternas röst i nämder och organ, är detta något du är intresserad av ska du läsa mer om utbilningsutskottet.
 

Fullmäktige 
Odontologiska föreningens högst beslutande organ är kårfullmäktige. Fullmäktige består av två representanter från varje kurs och sammanträder 3 gånger per år. Representanterna väljs genom omröstning i kursen. Vid ett fullmäktigmöte så rapporterar styrelsen om sitt arbete och represntanterna rapporterar från sin klass.

 Det är även i fullmäktige beslut som rör kåren röstas igenom så som tex. budget. 
 

Styrelsen
Består av Ordförande, Vice ordförande, utskottsordföranden, ekonomiansvarig samt tandhygienist- och tandläkarepresentant. Varje styrelseroll tillsätts av en student som sitter ett år. Val till OFs styrelse görs varje November och alla medlemmar har en röst. Den valda styrelsen leder OF under kommande vår- och hösttemin.