Parkering?

Är du i behov av parkeringsplats på skolan? Skicka ett mail där du beskriver din pendelsituation till parkering@ofsthlm.se så kommer ansvarig person återkomma till dig så snabbt som möjligt.