STYRELSE 2021

 
17880560732066935.jpg

DANA SAMIEAN

Ordförande

Jag jobbar främst med utbildningsfrågor och ser till att föreningsarbetet ständigt utvecklas för att skapa det bästa för våra medlemmar. Kontakta mig om du har frågor. 

KIMIA ESMAILI

Vice Ordförande

Förutom utbildningsfrågor är ett av mina större uppgifter att arrangera det årliga kollot. Hör av dig till mig med dina funderingar!

Screenshot 2021-08-20 at 14.29.51.png
Screenshot 2021-08-20 at 14.32.31.png

NEGGI KHALESSI

Ordförande
Informationsutskottet

Jag vägleder dig i ditt ärende om du har svårt att hitta rätt kontaktperson. Dessutom svarar jag på alla dina frågor om föreningen. Kontakta mig om du har frågor.

ELIZABETH STENWALL

Ordförande
Näringslivsutskottet

Är du intresserad av att nå ut med ditt företag till studenterna? Skicka iväg ett mail så diskuterar vi ett möjligt samarbete.

Screenshot 2021-08-20 at 14.35.01.png
Screenshot 2021-08-20 at 14.43.28.png

JUNI STIGSDOTTER

Ordförande
Idrottsutskottet

Som ordförande för Idrottsutskottet anordnar jag, tillsammans med mitt kära utskott, skidresa, idrottsdagar, spelkvällar, samt har hand om vårt korpenlag, Käftis HC United. Idrottsutskottets främsta syfte är att främja det studiesociala för alla våra medlemmar. Kontakt mig om du har frågor.

OLA ELNOUR

Ordförande
Internationella utskottet

Har du frågor, funderingar eller synpunkter som berör internationalisering och utbyten? Dela med dig av dem till mig!

Screenshot 2021-08-20 at 14.44.51.png
Screenshot 2021-08-20 at 14.47.50.png

ILONA ONVAL

Ordförande
Utbildningsutskottet

Utbildningsfrågor är mitt ansvarsområde No.1. Tveka inte att höra av dig om du har förslag på förbättringar eller andra synpunkter som rör din utbildning. Förutom det ansvarar jag även för studentrepresentation inom KI.

VICKIE LEUNG

Ordförande
Programutskottet

Min huvudsakliga uppgift  är att ansvara för alkoholhanteringen och anordna alla sittningar och pubar i skolan. Genom att styra olika festliga aktiviteter och evenemang så ser jag til att alla OF-medlemmar har möjlighet till att festa och ha det roligt vid sidan av sina studier. Maila mig här!

Screenshot 2021-08-20 at 14.51.33.png
Screenshot 2021-08-20 at 14.57.19.png

NESHMIN MOHAMMADI

Ekonomiansvarig

Jag är ansvarig för ekonomin och posten. Har du frågor som rör fakturor eller post, kontakta mig.

IBRAHIM FIRAS

Medlemsansvarig/
Tandläkarstudentrepresentant

Jag arbetar med medlemsfrågor som rör exempelvis mecenatkort och SSSB. Kontakta mig här.

Screenshot 2021-08-20 at 14.59.29.png
Screenshot 2021-08-20 at 15.01.16.png

MAHMOUD DEHLAKI

Tandhygieniststudentrepresentant

Jag är tandhygieniststudenternas röst i styrelsen. Har du funderingar som du vill att jag lyfter fram, tveka inte att höra av dig.