top of page
166A0191_edited.jpg

Om oss

Odontologiska föreningen är en av två studentkårer vid Karolinska Institutet. Vi jobbar för att bevaka och främja studenters förutsättningar och möjligheter. Föreningen grundades 1888 i Götiska rummen på Berns salonger och är Sveriges äldsta odontologiska studentkår. Vid det första mötet var antalet medlemmar femton. Idag har OF i Stockholm ca 500 medlemmar.


De utbildningar på Karolinska Institutet som är knutna till OF är:

- Tandläkarutbildningen

- Tandhygienistutbildningen


OF består av sex utskott med vardera en ordförande. I styrelsen ingår även en representantpost vardera från de två i föreningen ingående utbildningsprogrammen samt en styrelseordförande och en vice dito. En kårtidning, Cavum, utkommer med 4 nummer per år och distribueras till föreningens alla medlemmar.


Odontologiska föreningens färger är rött, grått och gult. Färgerna står för blod, amalgam och guld.

Om Kåren: About
bottom of page