Utskotten

Vill du engagera din inom föreningen? Här nedan kan du läsa om varje utskott och deras respektive fokusfrågor. Du kan engagera dig i så många utskott du vill. Det finns plats för alla. Kontakta utskottet som du är intresserat av att gå med i om du har ytterligare funderingar. 

  • Facebook - Black Circle

Informationsutskottet

Vi jobbar med layout och design, ansvarar för skoltidningen, matrikeln, broschyrer, affischer och föreningens alla andra informationsplattformar. Intresserad av att gå med? Skicka ett mail eller ansök direkt om medlemskap i vår facebookgrupp. 

  • Facebook - Black Circle

Programutskottet

Vi anordnar sociala evenemang som vårbalen, sittningar, onsdags- och fredagspubar och mycket mer därtill.
 Intresserad av att gå med? Skicka ett mail eller ansök direkt om medlemskap i vår facebookgrupp. 

  • Facebook - Black Circle

Idrottsutskottet

Vi ser till att det finns aktiviteter genom att arrangera idrottsdagar, spelkvällar, finansiera Korpenlag i fotboll och innebandy och mycket mer. Saknar du en sport - dina åsikter betyder mycket för oss! Gå med nu genom att skicka ett mail eller ansök direkt om medlemskap i vår facebookgrupp. 

  • Facebook - Black Circle

Utbildningsutskottet

Vi jobbar med utbildningsfrågor. Via oss kan du bidra till en förbättrad utbildning! Du kan bland annat ansöka om att bli studentrepresentant i nämnder och organ på Ki. Intresserad av att gå med? Skicka ett mail eller ansök direkt om medlemskap i vår facebookgrupp. 

  • Facebook - Black Circle

Internationella utskottet

Vi sköter de internationella kontakterna. Vi anordnar volontärprojekt som Pambojda-puben, tar hand om utbytesstudenter som kommer till Ki och ordnar föreläsningar om internationalisering. Intresserad av att gå med? Skicka ett mail eller ansök direkt om medlemskap i vår facebookgrupp. 

  • Facebook - Black Circle

Näringslivsutskottet

Vi har kontakten med företagen. Vi arrangerar bland annat föreläsningar från företag och den årliga arbetsmarknadsdagen. Vi erbjuder dig möjligheterna att komma i kontakt med näringslivet redan under din studietid!  Intresserad av att gå med? Skicka ett mail eller ansök direkt om medlemskap i vår facebookgrupp. 

Om kåren

Odontologiska Föreningen stiftades den 18 April 1888 av dåvarande studerande vid polikliniken för tandsjukdom i Stockholm, med syfte att främja de odontologiska vetenskapernas studium samt bland medlemmarna alstra och vidmakthålla en god kamratanda. 

 

Odontologiska Föreningens främsta syfte är att främja medlemmarnas studier och utbildning, tillvarata och bevaka medlemmarnas intresse inom utbildnings-och studiesociala frågor samt bibehålla och alstra god kamratskap bland kårens medlemmar.

Org. nr. 802006-1084   Info@ofsthlm.se   
Alfred Nobels allé 8, 141 52 Huddinge

Kontakta oss

Här hittar du alla kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar. Vet du fortfarande inte vem du ska kontakta för ditt ärende kan du alltid skicka ett mail till info@ofsthlm.se för vägledning.

Vi försöker alltid att svara så snabbt vi kan men då risken finns att ditt mail hamnat i vår skräppost bör du kontakta oss via exempelvis 
Facebook om du inte fått svar inom 10 arbetsdagar. 

Hitta hit

Våra lokaler finns på Ki Campus Flemingsberg. Tar du pendeltåget kliver du av i Flemingsbergsstation. Åker du från Stockholm tar du utgången i tågets färdriktning och åker du från Södertälje tar du utgången i motsatt färdriktning.  Från stationsentrén tar du till höger.

Nu återstår det en promenad på cirka 10 minuter. Använd Sl:s reseplanerare för att hitta alternativa resvägar med kollektivtrafiken.