top of page
Odontologiska+föreningen (1).png

Bli medlem i Odontologiska Föreningen Stockholm

Medlemsregistrering Odontologiska Föreningen Stockholm

Studerande vid antingen tandläkar- eller tandhygienistprogrammet kan ansöka om medlemskap i OF genom att fylla i uppgifter nedan. Även de som läser kompletterande utbildning för tandläkare kan ansöka om medlemskap via denna blankett.


Medlemskapet är för närvarande kostnadsfritt och löper till dess att medlemmen tar examen/slutar alternativt begär utträde.

Medlemskapet är en förutsättning för att kunna delta i OF-anordnade aktiviteter och en utmärkt möjlighet att påverka just din utbildning och studiesituation.

Klicka här för att bli medlem!

Bli medlem: Join Us
bottom of page