top of page
School Girl with Book in front of natural rustic red brick background holding book up to her face._e

Studenthälsan

Känner du dig stressad/har oro och känner att du behöver prata med någon? Vart kan du vända dig till?

Det går jättebra att vända dig till Studenthälsan på KI! På Studenthälsans hemsida kan du boka tid med sjuksköterska, få hjälp, information om stickskador och mycket mer. Studenthälsan har tystnadsplikt och ett separat journalsystem. Alla besök är kostnadsfria.

Må Bra: About

student- och doktorandombud

Känner du att du inte har blivit bemött på rätt sätt. Vad har du rätt till för stöd?

Du har rätt till stöd från studentombud.


Studentombuden är en neutral, oberoende instans mellan dig som student och kI vid en eventuell konflikt. Studentombuden hjälper dig som student att förstå dina rättigheter och vad du har för ansvar. Studentombuden hjälper dig med att vägleda vid klagomål och mycket mer. Viktigt att veta är att Studentombuden har tystnadsplikt.

Tveka aldrig att höra av dig till ombuden, då arbetet går ut på att både stödja enskilda studenter, samt verka för bättre villkor för alla vid KI. Fyll i respektive kontaktformulär för studentärende eller doktorandärende för att komma i kontakt med ombuden.

KONTAKTFORM FÖR STUDENTÄRENDE


KONTAKTFORM FÖR DOKTORANDÄREENDE

Må Bra: About
307781186_1121454698463421_1348826045741006836_n (1).jpg

Student- och doktorandombuden.

Till vänster Nazira Hammoud Shahwan och till höger vikarie Therese Jalstrand Olsson. (Ninna Oom är tjänstledig)

Må Bra: Image
bottom of page