School Girl with Book in front of natural rustic red brick background holding book up to her face._e

STUDENTHÄLSAN

Känner du dig stressad/har oro och känner att du behöver prata med någon? Vart kan du vända dig till?

Det går jättebra att vända dig till Studenthälsan på KI! På Studenthälsans hemsida kan du boka tid med sjuksköterska, få hjälp, information om stickskador och mycket mer. Studenthälsan har tystnadsplikt och ett separat journalsystem. Alla besök är kostnadsfria.

 

STUDENT- OCH DOKTORANDOMBUD

Känner du att du inte har blivit bemött på rätt sätt. Vad har du rätt till för stöd?

Du har rätt till stöd från studentombud.


Studentombuden är en neutral, oberoende instans mellan dig som student och kI vid en eventuell konflikt. Studentombuden hjälper dig som student att förstå dina rättigheter och vad du har för ansvar. Studentombuden hjälper dig med att vägleda vid klagomål och mycket mer. Viktigt att veta är att Studentombuden har tystnadsplikt.

Tveka aldrig att höra av dig till ombuden, då arbetet går ut på att både stödja enskilda studenter, samt verka för bättre villkor för alla vid KI. Fyll i respektive kontaktformulär för studentärende eller doktorandärende för att komma i kontakt med ombuden.

KONTAKTFORM FÖR STUDENTÄRENDE


KONTAKTFORM FÖR DOKTORANDÄREENDE

 
IMG_9246.jpg

Student- och doktorandombuden.

Till vänster Nazira Hammoud Shahwan och till höger Ninna Oom.