top of page
question.jpeg
Vanliga Frågor: Welcome

Hur blir jag engagerad i Odontologiska Föreningen?

Odontologiska Föreningen har flera olika utskott som man kan engagera sig i. Börja med att delta på utskottens olika aktiviteter eller var med på utskottsmöten för att hitta det eller de utskott som intresserar dig mest. Självklart kan man vara engagerad i flera utskott! Då får man vara med och planera aktiviteter, delta på aktiviteter och en möjlighet att träffa andra aktiva inom OF.

Jag känner mig stressad/har oro och känner att jag behöver prata med någon. Vart kan jag vända mig till?

Det går jättebra att vända dig till Studenthälsan på KI! På Studenthälsans hemsida kan du boka tid med sjuksköterska, få hjälp, information om stickskador och mycket mer. Studenthälsan har tystnadsplikt och ett separat journalsystem. Alla besök är kostnadsfria. 

Jag känner att jag inte har blivit bemött på rätt sätt. Vad har jag rätt till för stöd?

Du har rätt till stöd från studentombud. Studentombuden är en neutral, oberoende instans mellan dig som student och kI vid en eventuell konflikt. Studentombuden hjälper dig som student att förstå dina rättigheter och vad du har för ansvar. Studentombuden hjälper dig med att vägleda vid klagomål och mycket mer. Viktigt att veta är att Studentombuden har tystnadsplikt.

Vem kan jag kontakta gällande mot kårmedlemskap?

Du kan kontakta tandläkarrepresentanten på tandlakare@ofsthlm.se.

Hur förnyar jag mitt kårmedlemskap?

Du behöver inte förnya det, det förnyas varje termin av den sittande tandläkarrepresentanten.

Hur blir jag medlem i studentkåren?

Vanliga Frågor: FAQ

NÄRU VANLIGA FRÅGOR

Kostar det något att delta i lunchföreläsningar?

Nej, du behöver endast vara med i Odontologiska Föreningen (vilket är gratis) för att delta i lunchföreläsningar.

Var kan jag hitta information om kommande lunchföreläsningar?

Information om en kommande lunchföreläsning läggs upp på OF:s sociala medier, det vill säga facebook story och instagram story. Det skapas även ett facebookevent för varje lunchföreläsning innehållande all relevant info. Joina Näru facebook grupp här!

Får man en goodiebag från alla lunchföreläsningar?

Företaget som föreläser väljer själva om de vill dela ut en goodiebag eller inte. I lunchföreläsningens facebookevent står det om goodiebags kommer delas ut.

Hur vet jag om jag är berättigad till en goodiebag?

Om du deltog i hela lunchföreläsningen bör du vara med på deltagarlistan och ska då vara berättigad till en goodiebag!

Hur kan jag hämta min goodiebag?

Info om när man kan hämta ut sin goodiebag läggs ut på OF:s sociala medier (facebook story och instagram story) efter föreläsningen. Notera att detta ibland kan ta flera veckor eftersom leveransen av varorna kan ta så länge. Utdelningen av goodiebags sker i kårexpeditionen.

Hur ofta kan jag delta i lunchföreläsningar?

Så ofta du vill så länge du går den termin som lunchföreläsningen är riktad till (lunchföreläsningarna är ibland riktade till specifika terminer).

Finns det några regler gällande deltagandet i lunchföreläsningar?

Kom i tid till föreläsningen (för att undvika att störa föreläsaren) och var med under hela föreläsningen. Om du hoppar ut ur föreläsningen innan den är slut eller kommer in för sent kan du inte förvänta dig att få en goodiebag. Tänk på att du får den som tack för visad uppmärksamhet!

Vanliga Frågor: FAQ

IDRU VANLIGA FRÅGOR

Vad gör Idrottsutskottet?

Odontologiska föreningens idrottsutskott jobbar för att skapa en aktiv studietid för föreningens medlemmar. Detta görs bland annat genom att anordna olika idrottsaktiviteter, idrottsdagar, skidresa och turneringspubar m.m. Dessutom har idrottsutskottet ett fotbollslag (Käftis HC United). Joina Käftis United här!

Var hittar jag information om idrottsutskottet?

Enklast är att gå med idrottsutskottets FB-grupp ”IDRU, Odontologiska Föreningen, Sthlm” där information om planerade aktiviteter och utskottsmöten ges. Idrottsutskottet har också en instagram ”idru_ofsthlm” som man gärna får följa. Det är även välkommet att kontakta idrottsutskottets ordförande vid frågor och funderingar. 

Behöver jag spela fotboll bra för att gå med i Käftis united?

NEJ! Och om du känner dig inte bekväm med att spela uppskattar vi alltid de som hejar!

Vanliga Frågor: FAQ

PrU vanliga frågor

Hur ofta är det sittning?

Vanligtvis brukar vi ha 3-4 sittningar per termin med olika teman.

Vem får öppna puben?

Alla medlemmar får styra en egen pub men det måste närvara minst en person med serveringstillstånd. Serveringstillstånd får man av att ha gjort och klarat AAS-utbildningen (ansvarsfull alkoholservering). Denna utbildning sker en gång per termin och alla medlemmar är välkomna att ansöka.

När är puben öppen?

Puben brukar vara öppen onsdagar och fredagar.

Vanliga Frågor: FAQ

INTU VANLIGA FRÅGOR

Vart hittar man information om utbyte?

Det finns flera olika utbytesområden som tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter  kan åka till! Alla områden står via DentMed sidan - Studera Utomlands. Här står det även hur man går tillväga för att söka och aktuella datum.

Hur kan man säkra en plats för utbytet?

Det gäller att skriva ett bra motivationsbrev samt ha många meriter t.ex. engagemang inom IntU eller annat i OF.

Finns det kortare utbyten?

Man kan t.ex åka på European Visiting Program. Detta är 1 vecka där man får delta på olika workshops, seminarium och annat roligt med tandläkarstudenter från hela Europa.

Vanliga Frågor: FAQ
bottom of page